SongAm Space Center
송암스페이스센터 별빛뉴스 별빛요금
HOME > 별소담 > 별빛뉴스  

관람요금안내
POST : 송암스페이스센터 2021-11-17 18:39:56


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
조회수 : 2922 

목록보기  

1/14, 총 게시물 : 133
번호 제 목 이 름 날 짜 다 운 조 회
공지 | COVID-19 방역 안전 교육 운영 계획
공지 | 온라인 원격 수업 - '송암은 전파를 타고'
공지 | 공지 I 학교로 찾아가는 출강 수업 - '송암은 우주를 싣고'
공지 | 전화 상담문의 일정변경안내
129 2022년 10월 천문관측대상 석우진 2022-09-23 6 151
128 2022년 9월 천문관측대상 석우진 2022-08-24 17 445
127 2022년 8월 천문관측대상 석우진 2022-07-26 32 547
126 2022년 7월 천문관측대상 석우진 2022-06-28 41 598
125 2022년 6월 천문관측대상 석우진 2022-05-25 65 887
124 2022년 5월 천문관측대상 석우진 2022-04-28 76 848

 목록보기  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [다음] > [마지막]


 
諛붾줈媛湲